Peraduan #MeriahnyaRayaButtercup

Terma & Syarat Peraduan di Semenanjung Malaysia

PENGANJUR DAN KELAYAKAN

 1. Peraduan "#MeriahnyaRayaButtercup" ("Peraduan") dianjurkan oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) Lot 35, Jalan Delima 1/3, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ("Penganjur").
 2. Peraduan ini terbuka kepada orang yang berumur 18 tahun dan ke atas pada Tarikh Permulaan Peraduan ("Peserta") kecuali pekerja, pengarah dan pegawai Penganjur, agensinya (termasuk wakil, pengiklanan, media, pengurusan acara dan vendor / pembekal yang berkaitan dengan Peraduan), anak syarikat, sekutu, syarikat berkaitan, peniaga dan peruncit, dan ahli keluarga terdekat mereka tidak layak menyertai Peraduan ini.
 3. Peraduan ini sah di semua kedai yang mengambil bahagian di seluruh Semenanjung Malaysia sahaja.

TEMPOH PERADUAN

Peraduan ini bermula dari 15 APRIL 2019 SEHINGGA 30 JUN 2019 ("Tempoh Peraduan"). Pihak Penganjur berhak membuat sebarang perubahan kepada Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan.


PENYERTAAN DAN KRITERIA KEMASUKAN

Cara untuk mengambil bahagian:

 1. Membeli minimum RM20.00 produk Buttercup dalam satu resit daripada mana-mana kedai di seluruh Semenanjung Malaysia.
 2. Peserta dikehendaki memuat naik gambar aktiviti peserta menyediakan kuih atau biskut raya dengan menggunakan produk Buttercup sebagai bahan adunan di Facebook dan menyiarkannya dengan kapsyen yang menarik dan hashtag #MeriahnyaRayaButtercup bagi mendapatkan peluang memenangi hadiah. Pemenang akan diumumkan di Buttercup Malaysia Facebook Page.
 3. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan dengan mengemukakan resit pembelian yang berlainan dalam tempoh peraduan.
 4. Setiap peserta berhak mendapat satu (1) peluang untuk memenangi Hadiah Saguhati dan satu (1) peluang untuk memenangi Hadiah Utama atau satu (1) peluang untuk memenangi Hadiah Pertama atau satu (1) peluang untuk memenangi Hadiah Kedua semasa tempoh peraduan.
 5. Gambar yang dimuat naik hendaklah untuk tatapan umum dan sesuai untuk semua peringkat umur.
 6. Buttercup akan menghubungi pemenang yang bertuah untuk penyampaian hadiah dan resepi anda bakal dikongsikan dengan pengguna Buttercup yang lain.
 7. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menolak sebarang penyerahan yang gagal memenuhi syarat di atas.

TANDA DAGANGAN DAN LAYANAN PERKHIDMATAN:

Terdapat beberapa logo proprietari, tanda perkhidmatan, tanda dagangan, slogan dan sebutan produk yang terdapat di Laman ini. Dengan menjadikannya tersedia di Laman ini, Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak memberikan lesen untuk menggunakannya dalam apa jua cara. Akses ke Laman ini tidak memberi lesen anda di bawah mana-mana hak harta intelek Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) atau mana-mana pihak ketiga. Tanda atau tanda perkhidmatan Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak boleh digunakan sebagai hiperpautan tanpa kebenaran bertulis Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) sebelum ini.


PEMILIHAN PEMENANG DAN HADIAH

 1. Pemenang akan dipilih oleh Penganjur berdasarkan pemilihan dalaman dalam tempoh dua bulan selepas pertandingan berakhir. Pemenang mesti menunjukkan resit asal cetakan mesin atau komputer dengan nama peruncit (resit tulisan tangan tidak akan diterima) untuk membuktikan bahawa mereka membeli produk Buttercup semasa Tempoh Peraduan.
 2. Pemenang baucar tunai akan diputuskan secara mingguan (11 minggu secara keseluruhan):
  1. Tempoh Peraduan Minggu 1 (15 April 2019 - 21 April 2019): Resit tersebut hendaklah dari 15 April 2019 hingga 21 April 2019.
  2. Tempoh Peraduan Minggu 2 (22 April 2019 - 28 April 2019): Resit tersebut hendaklah dari 22 April 2019 - 28 April 2019.
  3. Tempoh Peraduan Minggu 3 (29 April 2019 - 5 Mei 2019): Resit tersebut hendaklah dari 29 April 2019 hingga 5 Mei 2019.
  4. Tempoh Peraduan Minggu 4 (6 Mei 2019 - 12 Mei 2019): Resit tersebut mestilah dari 6 Mei 2019 - 12 Mei 2019.
  5. Tempoh Peraduan Minggu 5 (13 Mei 2019 - 19 Mei 2019): Resit tersebut hendaklah dari 13 Mei 2019 - 19 Mei 2019.
  6. Tempoh Peraduan Minggu 6 (20 Mei 2019 - 26 Mei 2019): Resit tersebut hendaklah dari 20 Mei 2019 - 26 Mei 2019.
  7. Tempoh Peraduan Minggu 7 (27 Mei 2019 – 2 Jun, 2019): Resit tersebut hendaklah dari 27 Mei 2019 - 2 Jun 2019.
  8. Tempoh Peraduan Minggu 8 (3 Jun 2019 - 9 Jun 2019): Resit tersebut hendaklah dari 3 Jun 2019 - 9 Jun 2019.
  9. Tempoh Peraduan Minggu 9 (10 Jun 2019 - 16 Jun 2019): Resit tersebut hendaklah dari 10 Jun 2019 - 16 Jun 2019.
  10. Tempoh Peraduan Minggu 10 (17 Jun 2019 - 23 Jun 2019): Resit tersebut hendaklah dari 17 Jun 2019 - 23 Jun 2019.
  11. Tempoh Peraduan Minggu 11 (24 Jun 2019 - 30 Jun 2019): Resit tersebut hendaklah dari 24 Jun 2019 - 30 Jun 2019.
 3. Keseluruhannya, Peraduan ini akan mempunyai Enam Puluh Lapan (68) Pemenang:
  • Hadiah Utama: Satu (1) penyertaan paling kreatif semasa tempoh peraduan dari minggu pertama pertandingan sehingga minggu kesebelas (11 minggu) akan membawa pulang Hadiah Utama di bawah. Hadiah Utama terdiri daripada:
   • Satu (1) Vespa S125
  • Hadiah Pertama: Empat (4) penyertaan dalam tempoh peraduan dari minggu pertama pertandingan sehingga minggu kesebelas (15 April 2019 - 30 Jun 2019) akan membawa pulang Hadiah Pertama di bawah. Hadiah Pertama terdiri daripada:
   • Empat (4) Thermomix Multi Cooker
  • Hadiah Kedua: Lapan (8) penyertaan dalam tempoh peraduan dari minggu pertama pertandingan sehingga minggu kesebelas (15 April 2019 - 30 Jun 2019) akan membawa dengan Hadiah Kedua di bawah. Hadiah Kedua terdiri daripada:
   • Lapan (8) Pengadun KitchenAid
  • Hadiah Saguhati: Lima (5) pemenang hadiah akan dipilih setiap minggu dalam tempoh peraduan, berjumlah lima puluh lima (55) pemenang. Setiap Hadiah Saguhati terdiri daripada:
   • Baucar tunai RM100
 4. Mekanisme pemilihan pemenang Peraduan akan ditentukan oleh Penganjur. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk meminda dan / atau menukar pemilihan pemenang Peraduan mengikut budi bicara mutlak mereka tanpa perlu memberi apa-apa alasan, atau memaklumkan peserta perubahan itu.
 5. Spesifikasi dan warna hadiah mungkin berbeza daripada warna sebenar dan imej visual yang muncul pada bahan-bahan bercetak peraduan. Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tidak boleh dipindah milik kepada pihak ketiga atas sebab apa pun.
 6. Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua risiko, kos, dan perbelanjaan yang berkaitan dengan penebusan dan penggunaan hadiah-hadiah. Penganjur tidak membuat perwakilan mengenai keselamatan bagi tujuan hadiah, dan Pemenang mengakui dan bersetuju bahawa Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua pun untuk apa-apa kecederaan, kerosakan dan / atau kerugian yang dialami oleh Pemenang yang terhasil daripada penggunaan daripada hadiah-hadiah.
 7. Identiti pemenang akan diumumkan di laman web atau dalam mana-mana medium lain yang dipilih oleh Penganjur, dalam masa enam puluh (60) hari selepas tamatnya Peraduan. Pemenang juga akan dimaklumkan melalui sistem pesanan ringkas dan / atau panggilan telefon. Bagi hadiah Mingguan, pemenang Mingguan akan diumumkan dalam masa tiga puluh (30) hari selepas tempoh peraduan. Semua hadiah mesti dituntut dalam tempoh notis satu (1) bulan. Hadiah yang tidak dituntut dalam tempoh yang ditetapkan akan dilucut hak. Penganjur tidak akan melayan sebarang permintaan untuk lanjutan masa untuk tujuan menuntut hadiah.
 8. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang jika pemenang gagal menuntut hadiah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika pemberitahuan kepada pemenang tidak diterima atau tertakluk kepada kelewatan yang tidak diduga.
 9. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk melantik pihak ketiga untuk menjalankan pengesahan identiti pemenang. Keputusan Penganjur adalah muktamad dan mengikat dan tiada rayuan akan dilayan dengan apa jua sebab.
 10. Sebarang pelanggaran peraturan oleh pemenang, atas budi bicara (LikeBulbs Sdn Bhd) akan menyebabkan kelayakan pemenang akan dibatalkan dengan serta-merta.

KEPERLUAN TEKNIKAL

Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kelewatan dan / atau kegagalan dalam penerimaan kemasukan disebabkan ketidakupayaan penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi dan telekomunikasi yang tepat pada masanya dan / atau cekap.


PEMATUHAN

 1. Sebagai tambahan kepada terma dan syarat ini, semua syarat dan kaedah untuk menyertai Peraduan seperti yang dinyatakan adalah mengikat semua Peserta dan penyertaan mereka dalam Peraduan.
 2. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung di sini dan hendaklah mematuhi semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur.

PUBLISITI

 1. Penganjur boleh menggunakan penyertaan Peserta termasuk tanpa terhad kepada gambar, lukisan, teks, dan kandungan atau maklumat lain yang dikemukakan untuk Peraduan (secara kolektif dinamakan "Bahan"), dan nama Peserta, dan/atau persamaannya, untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan Promosi mana barangan atau perkhidmatan Pengajur, untuk tempoh tidak terhad di seluruh dunia tanpa pampasan, dan dalam mana-mana media. Peserta hendaklah melakukan segala perkara yang perlu untuk tujuan ini jika diminta oleh Penganjur.
 2. Sebarang pertanyaan, peserta boleh menghubungi Talian Agensi dalam waktu kerja 10am-5pm, dari hari Isnin hingga Jumaat. Sila rujuk kebawah Talian Bantuan Peraduan: 012-922 7220

PERUBAHAN SYARAT DAN SYARAT

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan, menggantung, mengubah suai dan / atau mengubah Peraduan dan / atau terma dan syaratnya pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu dan / atau keperluan untuk memberikan apa-apa sebab.


UNDANG-UNDANG DAN JURISDISAN

Peraduan ini dan terma dan syaratnya tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Setiap peserta bersetuju untuk mengemukakan sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi ke bidang kuasa eksklusif mahkamah di Malaysia.


NOTIS PRIVASI

 1. Kempen yang dihoskan oleh LikeBulbs Sdn Bhd tidak ditaja, disokong, ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan Facebook sama sekali.
 2. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta secara tidak langsung bersetuju dengan maklumat mereka, termasuk foto, yang terkandung dalam Penyertaan, menjadi milik Penganjur dan boleh digunakan oleh Penganjur (dan sekutunya) untuk meneruskan perniagaan mereka seperti aktiviti analisis data, pemasaran, promosi, perdagangan dan pengiklanan di dalam dan / atau di luar Malaysia, tanpa notis, kebenaran, pampasan dan / atau pertimbangan. Para Peserta boleh meminta akses dan pembetulan maklumat, jika perlu dengan menghubungi pihak penganjur. Sekiranya Peserta mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan dengan maklumat mereka yang disediakan untuk Peraduan, Peserta boleh menghubungi vendor yang dilantik oleh Penganjur melalui:

Data Privacy Officer (#MeriahnyaRayaButtercup Contest)
Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) Lot 35, Jalan Delima 1/3, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia